top of page

Villkor och bestämmelser

Välkommen till Skellefteå Kayaking, där vi gör ditt kajakpaddlingsäventyr levande! Våra uthyrningstjänster vänder sig till alla från nybörjare till erfarna kajakpaddlare. Innan du ger dig ut på din resa behöver vi att du läser och accepterar våra säkerhetsföreskrifter. När du väl är klar ser vi till att din paddlingsupplevelse är säker och rolig!

Användarvillkor

Genom att använda våra kajaktjänster samtycker du till att följa de här angivna villkoren. Dessa villkor styr din användning av vår utrustning och de tjänster som tillhandahålls av Skelleftea Kayaking.

2

Användaravtal

Som användare av Skelleftea Kayakings tjänster  samtycker du till att följa de regler och riktlinjer som fastställs i detta avtal. Vänligen läs och förstå dessa villkor noggrant innan du fortsätter med din kajakuthyrning.

3

Ansvar

A. Genom att hyra vår utrustning tar du ansvar för din säkerhet under hyresperioden. Kunden samtycker till att alltid bära flytväst under all paddling. Om den medföljande flytvästen inte passar är det dennes ansvar att ta med egen flytväst. Kunden samtycker till att all paddling sker på egen risk och tar fullt ansvar.

B. Kunden är också ansvarig för att se till att utrustningen inte blir skadad eller förlorad under uthyrningsperioden och tar fullt ansvar för utrustningens skick under uthyrningsperioden. Om någon utrustning förloras under uthyrningsperioden måste kunden omedelbart informera Skelleftea Kayaking med den tillhandahållna kontaktinformationen. Om någon utrustning förloras under uthyrningsperioden har Skelleftea Kayaking rätt att debitera kunden för den uppskattade kostnaden för förlusten av produkten samt ränta för den tid det tar att ersätta den förlorade produkten.

C. Vid stöld eller skada på utrustningen orsakad av en tredje part är kunden ansvarig för att rapportera stölden/skadan till polisen på platsen där stölden/skadan inträffade.

4

Förbjudna aktiviteter

Att delta i olagliga aktiviteter, missbruk av utrustning eller farliga handlingar som äventyrar dig själv eller andra under uthyrningsperioden eller i samband med uthyrningspersioden är strängt förbjudet.

5

Bokningsvillkor & avbokningar

Upp till 24 timmar före avgång kan du avboka din kajaktur utan kostnad. Om du avbokar inom 24 timmar tillkommer full avgift. Om du avbokar inom 24 timmar på grund av sjukdom krävs ett läkarintyg så att du kan få full ersättning.

6

Underhåll och skötsel

På Skelleftea Kayaking tar vi hand om vår uthyrutrustningordentligt. När du hyr vår utrustning ansvarar du för att återlämna utrustningen ren och i fungerande skick.
Om utrustningen återlämnas smutsig har Skelleftea Kayaking rätt att debitera kunden en städavgift på 349 kr.  (Undantag om kunden har betalat städningsavgift när den gjort sin bokning)

7

Återlämning av utrustning

Om kunden inte lämnar tillbaka utrustningen i tid har Skelleftea Kayaking rätt att debitera kunden med en förseningsavgift på 450SEK då förseningen direkt kan påverka upplevelsen för andra kunder som väntar på att paddla. Om kunden inte kan lämna tillbaka den hyrda utrustningen i tid är hen skyldig att omedelbart kontakta Skelleftea Kayaking med hjälp av de kontaktuppgifter som tillhandahålls. Vid återlämnande ska utrustningen återlämnas i samma skick som när den hämtades ut, förutom normalt slitage. Om kajaken ej är lämnad ordentligt fastlåst när hyresperioden är slut har Skelleftea Kayaking rätt att debitera kunden med en säkerhetsavgift på 1500SEK då detta utgör en direkt risk för stöld. 

8

Utrustningsskyddsförsäkring

Vår utrustningsskyddsförsäkring erbjuder omfattande täckning för förlorad utrustning som paddlar, flytvästar och kapell under din bokningsperiod. Denna försäkring är enkel att lägga till i din bokning och ger pålitligt stöd, så att du kan fokusera på din upplevelse. Observera att försäkringen inte täcker förlust av kajaken eller smartlåset.

För att få ersättning måste kunden kontakta Skelleftea Kayaking omedelbart efter att utrustningen upptäckts förlorad under bokningsperioden. Ytterligare bevis på incidenten kan krävas och måste tillhandahållas om det begärs. Skelleftea Kayaking förbehåller sig rätten att neka ersättning om det finns otillräckliga bevis för incidenten.

9

Ägande av innehåll

Skelleftea Kayaking behåller äganderätten till allt innehåll, inklusive men inte begränsat till instruktionsmaterial och säkerhetsriktlinjer som tillhandahålls hyrestagare.

10

Rätt till tillgång

Tillgång till Skelleftea Kayakings utrustning och tjänster ges enbart under förutsättning att dessa villkor följs.

11

Företagets rättigheter

Skelleftea Kayaking förbehåller sig rätten att tillämpa dessa villkor, inklusive men inte begränsat till att ta ut avgifter för skador, avbokningar och sena returer.

12

Tredjepartslänkar och innehåll

Länkar till tredje parts webbplatser eller innehåll som tillhandahålls i informationssyfte ligger utanför vår kontroll. Vi stöder eller garanterar inte riktigheten av sådant innehåll.

13

Friskrivningar och gottgörelse

Skelleftea Kayaking frånsäger sig allt ansvar för skador eller skador till följd av användningen av vår utrustning eller tjänster. Genom att godkänna dessa villkor håller du oss skadeslösa från alla anspråk som uppstår från din användning av vår utrustning.

14

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Läs vår integritetspolicy för att förstå hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information.

15

Lagbestämmelser

Dessa villkor regleras av lagen i Sveriges grundlag. Eventuella tvister som uppstår från eller relaterade till dessa villkor ska avgöras av Skellefteå tingsrätts behöriga domstolar.

16

Kontaktinformation

För frågor eller funderingar angående dessa villkor, vänligen kontakta oss på 0910-221716 eller e-posta Skellefteakayaking@gmail.com

bottom of page